Thứ năm, 15/04/2021

Những thay đổi quan trọng về tiền đóng BHXH, tiền lương hưu kể từ 1/7/2019

20/05/2019 05:43

Từ ngày 1/7/2019, tiền đóng BHXH, tiền lương hưu sẽ có những thay đổi lớn. Người dân tham gia cần nắm rõ những điều sau.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quyết định tăng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức thêm 100.000 đồng kể từ ngày 1/7/2019. Đi cùng với nó, các khoản tiền trợ cấp xã hội, tiền đóng BHXH cũng sẽ tăng lên.

Những đối tượng thuộc diện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Cán bộ xã, phường, thị trấn;
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương;
Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Tiền đóng BHXH sẽ tăng thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH, số tiền đóng BHXH của cán bộ, công chức được quy định như sau:

Tiền đóng BHXH = Mức lương tháng x 8% = (Lương + các khoản phụ cấp theo lương cơ sở) x 8%.

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng nên tiền đóng BHXH cũng sẽ tăng theo.

 

Các khoản trợ cấp BHXH tăng thế nào?

Từ ngày 1/7/2019, các loại trợ cấp BHXH được tính dựa trên mức lương cơ sở dưới đây sẽ tăng theo:

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh;
Tăng trợ cấp một lần sau sinh;
Tăng mức trợ cấp mai táng;
Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng;
Tăng trợ cấp tai nạn lao động;
Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng.

Xem thêm

lên đầu trang