Thứ năm, 15/04/2021

Chính phủ tiêu tốn 250 nghìn tỷ để trả nợ năm 2018, một nửa trong số đó dùng để trả lãi

22/05/2019 02:06

Báo cáo nợ công của Chính phủ gửi tới Quốc hội cho thấy, số tiền trả lãi trong năm 2018 kà 113 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ đã huy động được hơn 250 nghìn tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách và trả nợ gốc. Các nguồn vay vốn trong nước đều chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Năm 2018 vừa qua, Chính phủ đã thu về 196.7967 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu với kỳ hạn bình quân ở mức 12,7 năm và lãi suất phát hành bình quân là 4,7%/ năm. Trong năm 2018, nguồn thu ngân sách Nhà nước rất khả quan nên Chính phủ đã điều chỉnh kế hoạch vay vốn để phù hợp với tiến độ giải ngân.

Trong khi đó, đã có 18 hiệp định vốn vay nước ngoài được ký kết trong năm 2018 với tổng trị giá 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên nhiều kế hoạch giải ngân bị chậm trễ là do chưa nhiều dự án chưa được bố trí đầy đủ, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính hoặc chất lượng chuẩn bị chưa cao…

Trong năm 2018 vừa qua, quá trình trả nợ trong nước đã được Chính phủ thực hiện với 198.907 tỷ đồng với 101.657 tỷ đồng là tiền gốc, còn lại 97.250 tỷ đồng là số tiền lãi. Ngoài ra, Chính phủ cũng tiến hành trả nợ nước ngoài với số tiền 51.554 tỷ đồng.

Cũng trong báo cáo nợ công, Chính phủ đã cho biết số dư của quỹ tích lũy trả nợ đến hết năm 2018 là 82.680 tỷ đồng. Quỹ này được lập ra để đảm bảo khả năng thanh toán nợ các khoản vay và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại.

Dẫu vậy, quản lý nợ công vẫn gặp phải một số vấn đề. Danh mục nợ chính  phủ được kiểm soát ở mức 50% GDP, trong đó nợ nước ngoài chiếm 38,6%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu chi phí rủi ro danh mục nợ có xu hướng kém thuận lợi so với trước đây.

Chính phủ cũng nhận định rủi ro lãi suất danh mục nợ nước ngoài có xu hướng gia tăng do tỷ trọng các khoản vay có lãi suất thả nổi tăng (từ mức 8,8% dư nợ nước ngoài của Chính phủ năm 2015 lên mức 11,6% năm 2018).

Xem thêm

lên đầu trang