Thứ năm, 15/04/2021

SỨC KHOẺ

Chủ tịch Tập đoàn EVN: Không nhiều người phản ánh về giá điện

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Phần thường của học sinh giỏi bị rút ruột, chỉ còn là tờ giấy màu

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

“Cả cái showbiz này, làm gì có ai tốt với người nghèo như Quyền Linh”

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

SHOWBIZ

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

Theo chia sẻ từ Đại biểu Triệu Tài Vinh, nhiều người dân vùng cao và biên giới đang lao động dưới hình thức tự do tại Trung Quốc và kiếm khoảng 200-300 tệ/ ngày. Trong…

Báo cáo nợ công của Chính phủ gửi tới Quốc hội cho thấy, số tiền trả lãi trong năm 2018 kà 113 nghìn tỷ đồng. Chính phủ đã huy động được hơn 250 nghìn…

SỐC ĐỘC LẠ

Chủ tịch Tập đoàn EVN: Không nhiều người phản ánh về giá điện

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Phần thường của học sinh giỏi bị rút ruột, chỉ còn là tờ giấy màu

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

“Cả cái showbiz này, làm gì có ai tốt với người nghèo như Quyền Linh”

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

CỘNG ĐỒNG MẠNG

Chủ tịch Tập đoàn EVN: Không nhiều người phản ánh về giá điện

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Phần thường của học sinh giỏi bị rút ruột, chỉ còn là tờ giấy màu

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

“Cả cái showbiz này, làm gì có ai tốt với người nghèo như Quyền Linh”

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

TỬ VI CON GIÁP

Chủ tịch Tập đoàn EVN: Không nhiều người phản ánh về giá điện

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Phần thường của học sinh giỏi bị rút ruột, chỉ còn là tờ giấy màu

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

“Cả cái showbiz này, làm gì có ai tốt với người nghèo như Quyền Linh”

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

SƯU TẦM

Chủ tịch Tập đoàn EVN: Không nhiều người phản ánh về giá điện

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Phần thường của học sinh giỏi bị rút ruột, chỉ còn là tờ giấy màu

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

“Cả cái showbiz này, làm gì có ai tốt với người nghèo như Quyền Linh”

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

TÂM SỰ

Theo lập luận của Chủ tịch Tập đoàn điện lực EVN, chỉ có 19 trường hợp phản ánh về giá điện. Con số này là rất thấp, không đáng kể so với 27 triệu…

Mở phần thưởng học sinh giỏi ra, cả phụ huynh và học sinh đều ngơ ngác khi chỉ có một tờ giấy màu không ghi nổi dòng chữ nào. Câu chuyện có thật tưởng…

Đó là lời nhận xét của Đạo diễn chương trình Vượt lên chính mình, người đã có 13 năm đồng hành với nghệ sĩ Quyền Linh. Quyền Linh đang vướng vào một số rắc…

Theo chia sẻ từ Đại biểu Triệu Tài Vinh, nhiều người dân vùng cao và biên giới đang lao động dưới hình thức tự do tại Trung Quốc và kiếm khoảng 200-300 tệ/ ngày. Trong…

Báo cáo nợ công của Chính phủ gửi tới Quốc hội cho thấy, số tiền trả lãi trong năm 2018 kà 113 nghìn tỷ đồng. Chính phủ đã huy động được hơn 250 nghìn…

lên đầu trang